Prosimo, izberite jezikovno verzijo

 
 
 

UNITEAM

Uwe Miess
Vođa prodaje/prokurista
Mob: +49(0) 160 36 42 148, GSM:00386 41/394 443
E-mail: uwe.miess@ uzin-utz.com


Nenad Filipović
Vođa prodaje za Srbiju
Telefon: 00381 11/3989 050, GSM: 00381 63/1076 497
E-mail: nenad.filipovic@ uzin-utz.com

 

 


Goran Ćirić
Tehnička podrška
Telefon: 00381 11/3989 060, GSM: 00381 63/1710 825
E-mail: goran.ciric@ uzin-utz.com


Sava Jojić
Vođa podrške kupcima
Telefon: 00381 11/3989 050 GSM:00381 63/1710 823
E-mail: sava.jojic@ uzin-utz.com